Het kabinet is al een tijd bezig met het verplichte certificeringstelsel voor uitzenders. De grootste reden hiervoor is om misstanden te voorkomen en malafide uitzendbureaus tegen te gaan en kwetsbare (buitenlandse) flexkrachten beter te beschermen. Eerder was aangekondigd dat uitzendbureaus vanaf januari 2025 aan strengere certificeringsvereisten moesten voldoen om hun diensten aan te kunnen bieden. Echter, recente ontwikkelingen hebben geleid tot een vertraging in de implementatie van deze verplichting.

De vertraging in de certificeringsplicht biedt zowel uitzendbureaus als het kabinet extra tijd om zich voor te bereiden op de toekomstige vereisten. Het stelt hen in staat om eventuele tekortkomingen aan te pakken en daarnaast hun bedrijfsprocessen en procedures te verbeteren, om te voldoen aan de mogelijke nieuwe regelgeving.

Dat de regeling voorlopig nog even is uitgesteld, wil natuurlijk niet zeggen dat het nu minder belangrijk is voor de uitzendbureaus om de enige voorbereidingen te treffen. Gelukkig zijn wij, bij SVK Personeelsdiensten, al enige tijd gecertificeerd! Graag leggen we je even het een en ander uit.

Wat houdt de verplichte certificering precies in?

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moeten ondernemingen, naast de al geldende eisen van het SNA-keurmerk, voldoen aan zes aanvullende eisen:

1. Betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm:

    • De inspectie-instelling krijgt de bevoegdheid om bij een inlener een waarneming ter plaatse te doen, om zo te beoordelen of de arbeidskracht betaald wordt voor zijn werkzaamheden en dat deze in overeenstemming zijn met de functie in het contract;

2. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG);

3. een bankgarantie van €100.000,-

    • Er komt een overgangsrecht voor uitleners die bij de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel al tenminste vier jaar lang arbeidskrachten ter beschikking hebben gesteld; zij worden vrijgesteld van de bankgarantieplicht onder bijkomende voorwaarden, zoals het kunnen overleggen van een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst en vier jaar bij de KVK ingeschreven staan met de Waadi-registratie;

4. Het aanbieden van gecertificeerde huisvesting (voor arbeidsmigranten):

    • Volgens de eisen die momenteel al gesteld worden aan huisvesting waarvoor inhouding op het wettelijk minimumloon plaatsvindt.

5. Het doorgeven van informatie over veiligheid op de werkplek (door de uitlener);

6. Controle op pensioenaansluiting bij het juiste pensioenfonds.

Conclusie

Dit soort maatregelen en certificaten helpen dus mee om onze branche een gezonde, zuivere branche te maken. Een regeling waar ook wij zeker achter staan, daarom zijn wij dan ook al een tijd bezig met dit soort certificaten. Dus laat die verplichting maar komen!